Wat is Dry needling?

Dry Needling is een behandeltechniek van meestal al langer bestaande spierklachten. Met Dry Needling worden myofasciale triggerpoints (spierverhardingen) ontspannen, door deze aan te prikken met een dunne naald. Er wordt niets geïnjecteerd met de naald (needle) en daarom heet de methode dan ook “dry”( droog). De werking van deze techniek is in wetenschappelijk onderzoek aangetoond.

Wat zijn triggerpoints?

Een triggerpoint is een hard aanvoelende plek ( knoop) in een spier, die naast een lokale drukpijn ook vaak pijn op andere plaatsen in het lichaam kan veroorzaken (referral patterns). Ook kan de kracht van de betreffende spier verminderd zijn en bijbehorende gewrichten in beweging beperkt zijn.
Enkele oorzaken van het ontstaan van triggerpionts:
  • Overbelasting van spieren door het herhaaldelijk uitvoeren van een beweging
  • Als spieren langdurig statisch aangespannen worden bij een verkeerde (werk)houding
  • Als spieren gedurende een langere tijd onbeweeglijk of inactief zijn
  • Overbelasting van spieren door kortdurende zware inspanning
  • Stress

Wat houdt een dry needling behandeling in?

Bij het eerste consult vindt een intake en onderzoek plaats om uw klachten goed te analyseren. In overleg wordt besloten of dry needling de meest geschikte methode voor uw klachten is. De behandeling is gericht op het ontspannen van de triggerpoints. Meestal zullen er meerder spieren behandeld worden. Vervolgens krijgt u oefeningen mee om de spieren te stretchen en adviezen om herhaling van de klachten te voorkomen.

Wat voelt u van dry needling?

Het inbrengen van het steriele naaldje voelt u in principe niet. Als er een triggerpoint wordt aangeprikt kunt u een korte aanspanning van de spier ervaren ( Local Twitch Response). Ook kunt u de uitstralende pijn voelen die door het triggerpoint veroorzaakt wordt. Soms kan tijdens de behandeling ook een zogenaamde vegetatieve reactie optreden: u kunt zweterig, misselijk of wat zweverig in het hoofd worden. Deze reactie kan even onplezierig zijn, maar is van voorbijgaande aard. Na de behandeling kunt u 1 à 2 dagen een zwaar gevoel of spierpijn ervaren in de behandelde spieren. Gedurende deze dagen wordt afgeraden de spieren intensief te gebruiken. Daarna kunt u een duidelijke afname van de spierspanning en de uitstralende pijn ervaren!