Wat is manuele therapie volgens Marsman?

U heeft klachten aan het bewegingsapparaat. Dit kan het gevolg zijn van afname van beweeglijkheid van gewrichten, banden en spieren. De Marsman-methode richt zich op de individuele voorkeursmobiliteit. De voorkeursmobiliteit is persoonlijk en kenmerkt al uw bewegingen in het dagelijkse leven, een voorbeeld hiervan is het rechts of links handig zijn. Een marsman therapeut is erop getraind uw voorkeursmobiliteit vast te stellen door middel van een specifiek onderzoek. Daarnaast voert hij/zij ook het gebruikelijke algemene onderzoek van het bewegingsapparaat uit.

Wat gebeurt er tijdens een consult?

Bij het eerste consult voert de therapeut een uitgebreid onderzoek uit. Daarbij is het niet alleen van belang waar de klacht zich uit, maar ook hoe, op welke tijden, tijdens beweging of juist in rust en of er sprake is van uitstralingspijn.

Wat is het verloop van de therapie?

De mobilisaties (het losmaken van gewrichten) die worden toegepast kunnen actief en passief zijn. Daarbij tracht de therapeut de beweeglijkheid in een aaneengesloten keten van gewrichten te vergroten. Hij houdt daarbij rekening met uw klachten, uw beperkingen en uw voorkeursmobiliteit. Om het effect van de mobilisatie te vergroten, krijgt u oefeningen mee naar huis. De gebruikte technieken zijn ongevaarlijk, zeker als ze worden uitgevoerd door gekwalificeerde therapeuten.

Wat is het effect van de therapie?

Door de behandelingen zullen de bewegingsfuncties direct verbeteren, meestal gaat dit gepaard met een vermindering van de klachten. Desondanks kan door de verbeterde beweeglijkheid, de volgende dag enige (spier)pijn optreden. Mocht u na de behandeling toch klachten ondervinden die u ongerust maken, neemt u dan contact met ons op.