Verwijzingen

Vanaf 1 januari 2006 is er officieel geen verwijzing meer van een (huis)arts nodig om naar de fysiotherapeut te gaan. Natuurlijk mag u nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts en een verwijzing vragen, maar het hoeft in principe niet meer. Bij een aan huis behandeling of bij een chronische indicatie is een verwijzing nog wel nodig. Wij zullen de huisarts wel blijven informeren en zo nodig aanvullende informatie vragen, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Vergoedingen

De meeste behandelingen fysiotherapie worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Vóór aanvang van de behandelingen kunnen wij u informeren over vergoedingen in uw situatie of belt u even naar de helpdesk van uw zorgverzekeraar. Met alle zorgverzekeringen hebben wij een contract en kunnen wij rechtstreeks declareren.

Niet aanvullend verzekerd

Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent, gelden de volgende tarieven:
Eerste consult (intake en onderzoek) € 42,-
Vervolg consult (behandeling) € 32,-